Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Premik pogledov: od preučevanja mesta k preučevanju sebe v mestu

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje se že vsaj tri desetletja posveča temi arhitekture in urbanizma. V projektu Dreamlike Neighbourhood so se nekatere njene študijske skupine spremenile v sosedske skupine Dreamlike Neighbourhood. Svojim članom/icam so omogočile, da se osredotočijo na različne vidike življenja starejših v soseskah. Člani/ce teh skupin so se pogovarjali o sebi v mestu: kako mesto/soseska vplivata na njih in kako oni vplivajo na mesto?

Primeri tem, ki so jih predlagale in obravnavale sosedske skupine: 

 • Kaj je sanjska soseska v naših očeh (kaj naj bi bilo tam)? 
 • Dostopnost in razpoložljivost ter umeščenost javnih stranišč v prostoru 
 • Kako spremeniti javna stranišča v kraje kulture in učenja? Primer mesta Kranj. 
 • Enakost spolov v mestu in starosti. 
 • Zelene površine in potrebe starejših.
 • Model varnega staranja, pa tudi kulturni in socialni model staranja v mestu. 
 • Sistem za starejše pomembnih krajev, takšnih, ki omogočajo kakovostno staranje.
 • Rušenje in/ali izgradnja mesta? 
 • Kaj, če nekdo ne more od doma? Kaj je treba storiti? 
 • Pomen teritorialnega kapitala (kaj naredi življenje v soseski prijetno in enostavno?) 
 • Prevoz v mestu. Zakaj bi (starejši) prebivalci morali ali zakaj ne bi smeli nasprotovati enonamenski soseski in škodljivi gentrifikaciji mestnih območij?

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, partnerica v projektu, je povzela misli članov/ic skupine in jih vključila v članke, ki so izšli v več nacionalnih časopisih, specializiranih revijah, kot so Outsider, Bauhaus, Hiše, pa tudi v obliki prispevka na nacionalni TV in v radijskem programu, v katerem so sodelovali starejši študenti te univerze/člani in članice sosedskih skupin.