Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Zasnova in postavitev razstav

V projektu Dreamlike Neighbourhood je bila prepoznavnost zelo pomembna. Na javnih dogodkih (glej mednarodni ulični dogodek: Okrogla miza in javna pripovedna kavarna), v člankih (glej Premik pogledov: od preučevanja mesta k preučevanju sebe v mestu) in videoposnetkih (glej Snemanje kratkega filma) so bili starejši deležni opore pri svojih javnih nastopih in javnih razstavah. 

V sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljane in mestnimi oblastmi je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje skupaj s sosedskimi skupinami projekta zasnovala in večino dogodkov izvedla v Mesecu urbanega prostora, ki so bili – na pobudo sosedske skupine in mentorice skupine – posvečeni starosti v mestu. Udeleženci so prispevali k razstavi na prostem in razstavi v osrednji Mestni galeriji. Prispevali so tako h konceptu kot postavitvi razstav. Te so vključevale tudi podroben pregled organizacij in zanimivih primerov družbene participacije starejših. Razstave so tako strokovnemu kot splošnemu občinstvu ponudile več informacij o tem, kaj je kakovostno mestno okolje v očeh starejših, na temelju predstavitve njihovih izkušenj in raziskovalnih spoznanj. 

Starejši, drznejši in ustvarjalni. Nekateri avtorji razstave v osrednji Mestni galeriji, ki jo je odprl podžupan Ljubljane, tudi sam arhitekt.
Foto © Janez Marolt

Kam v Ljubljani? Razstava sosedskih skupin (v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljane) na enem glavnih ljubljanskih trgov. Razstava na prostem je tako strokovnemu kot splošnemu občinstvu posredovala več informacij o tem, kaj je kakovostno urbano okolje v očeh starejših na temelju njihovih izkušenj in raziskovalnih spoznanj.
Foto © Meta Kutin