Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Uvod: Zbirka spletnih virov

Zbirka spletnih virov obsega pripomočke in dejavnosti, ki smo jih razvili in preizkusili skupaj s starejšimi udeleženci projekta Erasmus+ Dreamlike Neighbourhood. K zbirki so prispevali vsi partnerji.

Namen dejavnosti je 

  • združiti (starejše) prebivalce
  • omogočiti udeležencem, da prispevajo svoje zamisli in poglede 
  • motivirati udeležence, da drugače zagledajo svojo sosesko 
  • navdušiti jih, da se namensko povežejo med seboj, da sprožijo nove dejavnosti in v njih sodelujejo v skladu s svojimi zanimanji

Bi radi zvedeli več o tej zbirki spletnih metod?

Ozadje: Zakaj Dreamlike Neighbourhood 

Projekt Dreamlike Neigbourhood smo namenili lajšanju delovanja in podpiranju sosedskih skupin starejših in zelo starih. V teh skupinah se udeleženci redno sestajajo, pomagajo drug drugemu, obudijo svoje nekdanje zamisli in darujejo svoje nove zamisli in talente v dobro skupnosti. Med seboj vzpostavijo smiselne povezave, opolnomočijo drug drugega, dejavno prispevajo k delu skupine in lokalne skupnosti. 

Naša želja je bila, da omogočimo starejšim, da ustanavljajo nove sosedske skupine ali pa, da omogočimo delo v obstoječih skupinah, ki si želijo delati drugače, uresničevati nove zamisli in/ali odkrivati nove ciljne skupine. Gradnja skupnosti je temeljila na skupnih dejavnostih, na pogledih in željah starejših. Zbrali smo, dopolnilno razvili in preizkusili številne metode in pripomočke (»dejavnosti«), ki pomagajo združiti prebivalce in pri njih razvijati pripadnost.

Projekt Erasmus+ Dreamlike Neighbourhood smo izvedli v štirih državah (Avstrija, Češka, Slovenija in Nizozemska) in v zelo različnih okoljih. Več informacij o okoljih in izkušnjah, pridobljenih v sosedskih skupinah, povzemamo v našem priročniku o sanjski soseski.

Naš priročnik je na voljo v angleščini, nemščini, slovenščini, nizozemščini in češčini na spletni strani projekta www.dreamlike-neighbourhood.eu