Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Hiša identitete, širok pogled na staranje na vseh področij življenja

Vir: Slika temelji na Huis van de Identiteit, Houben, P. (2009). Interactief levensloopbeleid. Amsterdam: SWP.

Zelo navdihujoča metoda, preizkušena v sosedskih skupinah, je bila »Hiša identitete«. Osnovno načelo je »preučiti vašo situacijo in vaše okolje z različnih zornih kotov«. Tega nismo vajeni, saj se pogosto ukvarjamo z vprašanji bolj fragmentarno. Posledično pride do opustitve preučevanja pomembnih virov, pomembnih za osebnostno rast in pridobivanje moči. Koncept vsebuje opredelitev petih temeljnih področij življenja in vseživljenjskega razvoja. Pet področij življenja skupaj tvori »hišo identitete« (Petzold, Houben, 2002, 2009, Van Gennip, 2009). Spodnja slika hiše s petimi sobami ponazarja področja. 

Za kaj gre v petih sobah?

Telo in um 

V sobi »Telo in um« so teme, kot so gibanje, spolnost, videz, mišična moč in duševno dobro počutje. Telo in psiha sta lahko ogrožena; pomembno je ohraniti telesno in duševno zdravje.

Vprašanja, ki si jih je moč zastaviti, so: Ali jem zdravo? Ali dovolj telovadim? Se lahko sprostim? Sem zadovoljen s svojim spominom? Ali uporabljam sodobne medije?

Družbeni stiki 

Soba družbenih stikov predstavlja socialno omrežje, odnose, kot so odnosi v družini, s prijatelji, sosedi in v društvih. V tej sobi si je moč postaviti vprašanja, kot so: Se kdaj čutim osamljen/a? So moji odnosi zadovoljujoči? Me drugi podpirajo? Ali jaz podpiram druge?

Materialna blaginja 

V sobi materialne blaginje je moč obravnavati teme, kot so denimo dohodek, streha nad glavo, dovolj udoben dom in varno okolje. Vprašanja so: Ali je moj dom ustrezen? Ali živim v prijetni soseski? Ali uporabljam storitve, do katerih sem upravičen? Sem dovolj mobilen/a, da lahko sodelujem v družbi? 

Delo in dejavnosti 

Soba delo in dejavnosti je kraj, kjer je starejšim omogočeno razpravljati o stvareh, ki se jih lotijo. Pomislite na (prostovoljno) delo, o pomenu, da »imamo nekaj, kar nas zaposluje«, nekaj ustvarjalnega. Dobra tema je generativnost (Erikson et al. 1971)1. Generativnost, da so starejši pripravljeni kaj narediti za druge, pustiti nekaj za seboj, nekaj, kar je vredno drugim generacijam. Kaj lahko prispevam? Si želim imeti/potrebujem službo/plačano delo? Je prostovoljstvo zame? Sem pripravljen pomagati sosedom, kadar me potrebujejo in ali so pripravljeni pomagati meni? Kako gradim svojo vlogo neformalnega oskrbovalca: ali obvladam delo ali obstaja nevarnost, da se preveč obremenim?

Vrednote in navdih

Soba vrednot in navdiha obsega zamisli in vrednote, ki so vam v duhovno oporo, ali bi jih morebiti želeli uresničiti v svojem življenju. Nekaj primerov vprašanj, na katere velja iskati odgovore: “Kaj mi je pomembno? Kaj je zame smiselno? Mi vera še zmeraj kaže pot? Če se ozrem na svoje življenje doslej, kaj vidim? Mi je všeč umetnost, se morda tudi dejavno izražam z umetnostjo?

Poglobljen pogovor o sodelovanju in smislu se dotika vseh področij življenja.

Na vseh teh področjih se lahko udeleženci v dialogu vprašajo:

  • Kako mi gre? 
  • V katerih sobah se počutim močen? 
  • V katerih sobah se lahko naučim česa novega? Se zavzamem in osebnostno rastem? 
  • V katerih sobah moram sprejeti izgube? 
  • V katerih sobah naj prilagodim svoje ambicije in si privoščim več počitka?

Ne zapirajte se v eno samo sobo 

Tisti, ki imajo primanjkljaje v eni teh sob, včasih dolgo iščejo izboljšanje znotraj ene in iste sobe. Zaklenejo se v eno sobo. Če jim, denimo, diagnosticirajo neko bolezen, se lahko zaprejo v razmišljanje, da jim lahko pomaga le zdravnik. Nekdo, ki ostane brez dela, išče leta dolgo – pogosto zaman – povsem enako delo, kot ga je že imel in enako visoko plačilo. Nekdo, ki ostane sam, vse svoje napore vloži v iskanje novega partnerja. Na ta način pogosto opleta zaman in ne zagleda novih priložnosti. 

V skupinah Dreamlike Neighbourhood v Haagu je Dom identitete navdihnil številne različne teme za nadaljnjo razpravo. Teme, kot so nespečnost, samozavest in prepričljivost in samozavest pri obisku zdravnika, dejavnosti v soseski, kako deluje sistem zdravstvenega zavarovanja, digitalno opismenjevanje itd. 

Metoda spodbuja iskanje novih priložnosti za sodelovanje in smisla v najširšem pomenu besede. 

V Haagu so se udeleženci sosedskih skupin med seboj učili tako, da so si zaupali sanje in želje.
Foto © Loes Hulsebosch

1 Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen Q. Kivnick (1994) Vital Involvement in Old Age New York, London: New York, London. W.W. Norton and Company.