Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Menjava kraja in tem

Sosedska skupina organizacije Letokruh je raziskala različne kraje in se spoznala z novimi urbanimi in arhitekturnimi stvaritvami v Pragi. Sleherni sestanek skupine je organizirala na drugem mestu v soseski. Izbira lokacije se je povezovala s temo. Na nekatera srečanja so bili povabljeni strokovnjaki in različni deležniki. Sprva je animator skupine udeležencem predlagal kraje in teme. Po nekaj srečanjih pa so udeleženci sami imeli zamisli za nadaljnje dejavnosti (npr. ogled starega mesta pod vodstvom starejših prostovoljcev) in k temu so pridali še svoje teme. 

Naj navedemo primer. Skupina je obiskala eno najvišjih in največjih poslovnih stavb v Pragi. Srečala se je tudi z razvijalcem projekta in arhitekti. Udeleženci so tako imeli priložnost predlagati nekaj zamisli za prihodnji razvoj mestnega okrožja (npr. prostor za šport starejših več parkov in zelenja, kavarno za starejše ali boljši navigacijski sistem). Te izkušnje so jim dale občutek, da so njihovi pogledi ustrezni in slišani. 

Povratne informacije udeležencev so pokazale, da je takšna oblika srečevanj dobra in da starejšim omogoča raziskovanje njihove soseske, izražanje pogledov in mnenj ter prispevanje njihovih talentov in znanja. Vse to je privedlo do večje ozaveščenosti o lastni vrednosti, do močnejših medsebojnih vezi, večje neodvisnosti in poguma. Menimo, da je potovanje samo zase cilj in da so priložnosti za srečanje in razpravo o različnih temah ključne za krepitev moči in dolgoročno delovanje skupnosti.