Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Vrstniško učenje

V Ljubljani so v sosedskih skupinah uporabljali predvsem dialog in dialoško učenje ter medsebojno učenje v študijskih krožkih. Na srečanjih so dialog spodbudili s članki, filmi ali TV-pogovornimi oddajami, razstavami, razpravami o aktualnih dogodkih ali raziskovalnim učenjem. Člani skupine so predlagali in izbrali vprašanja, ki so jih zanimala. Izbrali so časopisne članke ali članke iz specializiranih revij o novih mestnih projektih, obnovitvenih delih ali načrtih za prihodnost. Branje o novih mestnih projektih je, denimo, sprožilo številna nasprotujoča si mnenja in žive razprave. Rezultate razprav so povzeli v pisni obliki. Posredovali so jih javnosti. 

Vrstniško učenje. Ljubljana in kako jo vidijo starejši. Sosedske skupine so se začele učiti o urbanosti svojih sosesk in širših območij. Spoznavale so aktualne stvaritve in dogodke v mestu, akterje, ki so odgovorni za razvoj javnega prostora. Srečale so se tudi z akterji, odgovornimi za konceptualizacijo javnega prostora. D. »uči« svoje »sošolce«.
Foto © Meta Kutin