Pripomočki in dejavnosti za sanjske soseske

Skupina WhatsApp

Pandemija COVID-19 je projektni tim Letokruh motivirala za nove oblike sporazumevanja med starejšimi prostovoljci. Želeli so, da bi jim lahko dali priložnost, da se med seboj povežejo in se sporazumevajo ter da se med seboj podpirajo in motivirajo (tudi) v času fizične oddaljenosti in izoliranosti. 

Takoj, ko je bilo jasno, da srečanja iz oči v oči niso mogoča, so udeleženci sosedske skupine ustanovili skupino WhatsApp. Udeleženci so jo zelo dobro sprejeli in s skupino so tako ostali v stiku. Kasneje, ko so se udeleženci ponovno osebno srečali, se je skupina WhatsApp izkazala kot primerna za spodbujanje skupnih dejavnosti, izmenjavo besedilnega in slikovnega gradiva s skupinskih srečanj in skupnih izletov (npr. vodeni ogledi mesta ). Udeleženci so ta kanal sporazumevanja sprejeli in tako drug drugemu pošiljajo dobre želje za rojstni dan, pošiljajo vabila na lastne prireditve in gledališke predstave, sami ustvarjajo vsebine in sami so moderatorji skupine. 

Projektni tim je opazil, da lahko skupina »raste skupaj« ob pomoči digitalnih sredstev in navdušenje za uporabo novih tehnologij lahko razširi tudi v resnično življenje. Tako ustvari tesnejše medsebojne povezave in skupinske dejavnosti. To potrjujejo tudi izkušnje v Haagu: nek udeleženec je vsak dan preko WhatsAppa celotni skupini pošiljal navdihujoč pregovor in s tem je vsem polepšal začetek dneva.