Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Deelname aan onderzoek naar seniorvriendelijke stad

Den Haag is in 2014 toegetreden tot het netwerk van leeftijdsvriendelijke steden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente houdt regelmatig monitorgesprekken om te onderzoeken hoe ouderen hun buurt ervaren. Bij elke gelegenheid is er aandacht voor een ander onderwerp. De recente monitoring ging over “veiligheid”. 

In verschillende Haagse wijken werden workshops gehouden, georganiseerd door de Haagse Hogeschool. In Transvaal was de workshop gekoppeld aan de Droomwijk groep in buurthuis Mandelaplein. De buurtgroep bestaat voornamelijk uit mannen met een Marokkaanse migratieachtergrond. Omdat de deelnemers niet goed Nederlands spreken, was er een tolk aanwezig. 

Om een levendige discussie te stimuleren, bereidden de onderzoekers enkele kernvragen voor over de algemene perspectieven van de deelnemers, hun ervaringen en mogelijke oplossingen om de buurt veiliger te maken. De open en laagdrempelige opzet moedigde de deelnemers aan om hun ervaringen en ideeën te delen. De volgende onderwerpen werden besproken: veiligheid thuis, veiligheid in de openbare ruimte en vervuiling van straten. Verder deden de deelnemers ook suggesties, zoals mogelijkheden om misdaden en vandalisme anoniem te melden of informatie en trainingen over veiligheidskwesties in buurthuizen, moskeeën of koffiehuizen. Ook stelden ze gezamenlijke wandelingen voor met vertegenwoordigers van de stad, de politie en ouderen. Op die manier zouden bepaalde kwesties en mogelijke oplossingen direct ter plekke besproken kunnen worden. De deelnemers gaven aan dat ze graag zichtbaar zouden zijn in de buurt als “helpers” om de buurt leefbaar te houden, bijvoorbeeld met een logo zichtbaar op hun jas.

De workshop was een goede gelegenheid voor de gemeente om informatie en feedback van ouderen te verzamelen, hun mening telt en wordt gewaardeerd.