Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Older people get together and connect

Mensen bij elkaar brengen en met hen een actieve groep vormen is niet vanzelfsprekend. De ervaringen uit het project Dreamlike Neighbourhood laten zien dat er enkele benaderingen of methoden zijn die helpen om het ijs te breken en (nieuwe en diepere) verbindingen tussen mensen tot stand te brengen. Het inleidende hoofdstuk behandelt de vraag “Hoe bereik je ouderen?”.

Hulpmiddelen en activiteiten