Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Vertelcafé (algemene beschrijving)

Een vertelcafé is een groepsgesprek waarin mensen worden uitgenodigd om in een café-achtige setting samen te komen en verhalen en ervaringen over een bepaald onderwerp te delen, bijvoorbeeld hun jeugd, muziek, reizen, enz. De methode is ontworpen als een laagdrempelig en participatief instrument om uitwisseling te bevorderen tussen mensen die anders misschien niet de kans krijgen om hun levensverhalen te delen. Het doel is om mensen aan te zetten tot conversatie en ontmoetingsplekken te creëren.

In principe is het belangrijk in gedachten te houden dat de uitkomst of conclusie van een vertelcafé niet belangrijk zijn. In het project Dreamlike Neighbourhood wordt de methode gebruikt om mensen bij elkaar te brengen en aan te moedigen elkaar (beter) te leren kennen, ervaringen te delen, overeenkomsten te ontdekken en een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid te ontwikkelen.

Vertelcafés kunnen worden georganiseerd met deelnemers van alle leeftijden, ze kunnen leeftijdsgebonden zijn of een intergenerationele focus hebben. In het project Dreamlike Neighbourhood werden vertelcafés georganiseerd in een ouderenclub in Wenen en met een groep oudere vrijwilligers van Letokruh in Praag.

Op basis van ervaringen opgedaan in Praag en Wenen willen we de volgende tips en tricks delen:

  • Om mensen te enthousiasmeren is het belangrijk om een goede titel te kiezen. In Oostenrijk besloten de partners het bijvoorbeeld “kletsen” te noemen om het vrijblijvende en informele karakter van het evenement te benadrukken.
  • Betrek oudere deelnemers bij de voorbereiding, en maak samen afspraken over de onderwerpen en data van toekomstige bijeenkomsten om de betrokkenheid te versterken.
  • Een gastvrije café sfeer (bijvoorbeeld met koffie en cake) maakt het voor deelnemers gemakkelijker om zich open te stellen en deel te nemen.
  • Aan het begin kan het nuttig zijn om enkele basis “regels” met de deelnemers te bespreken, bijv. luisteren is even belangrijk als vertellen. Alle verhalen zijn vrijwillig. Verhalen die gebaseerd zijn op de eigen levenservaring worden met waardering behandeld, ze worden niet bediscussieerd of beoordeeld.
  • Om het vertellen aan te moedigen kunnen enkele inspirerende inleidende vragen, voorwerpen, foto’s of citaten nuttig zijn. 
  • Geef iedereen de ruimte en tijd om zijn of haar verhaal te vertellen.
  • Onderbreek alleen als het nodig is en dan op een tactvolle manier (bijvoorbeeld als één persoon het gesprek echt domineert).
  • Maak ruimte voor gevoelens en gedachten.

Geïnteresseerd in meer gedetailleerde ervaringen van Dreamlike Neighbourhood partners? Bekijk dan drie voorbeelden van vertelcafés uit Wenen en Praag:

In de volgende video presenteren de deelnemers van de “Plauderei am Hofferplatz” hun “kletsen” en vertellen ze over hun ervaringen (in het Duits met Engelse ondertiteling).