Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Groepswandelingen door Praag

In Praag kwam de buurtgroep regelmatig bijeen voor wandelingen door de stad. Aanvankelijk organiseerden medewerkers van Letokruh de wandelingen en gaven ze korte toelichting. Na een paar tochten begonnen de deelnemers de wandelingen zelf te regelen en richtten ze een WhatsApp-groep op om data uit te wisselen, deelnemers uit te nodigen en foto’s en ideeën voor komende tochten uit te wisselen. Een van de groepsleden nam de rol van gids op zich en bereidde tochten voor naar verschillende delen van de hoofdstad, met de nadruk op monumenten, historische plaatsen en verhalen die daarmee samenhingen (bijv. de Praagse Burcht, de Kleine Stad, het Sint-Agnesklooster, Vyšehrad, enz.) 

De wandeltochten werden erg populair, en steeds meer mensen sloten zich bij de groep aan. De deelnemers genoten ervan nieuwe plaatsen te ontdekken, over hun stad te leren, ervaringen uit te wisselen, samen tijd door te brengen en actief door hun buurt te bewegen. 

De ervaring leert dat het heel belangrijk is om de wandelingen af te stemmen op capaciteiten van de deelnemers en eventuele speciale behoeften. Als het gaat om mensen met een handicap, zorg er dan voor dat er bankjes beschikbaar zijn, of dat de route toegankelijk is voor rolstoelen of rollators.