Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Stedelijke discussiepot

Een andere mogelijkheid om de Kletspot – methode te gebruiken is het vullen van een glazen pot met onderzoeksresultaten, zoals resultaten van onderzoek van de buurtgroepen in Ljubljana (U3A) over ouderen in stedelijke omgevingen:

 • Wat er in de stad gebeurt is een deel van mij.
 • Op oudere leeftijd wordt de binding met je eigen omgeving sterker. 
 • Je eigen omgeving is niet alleen je flat of huis. Je eigen omgeving is ook je woonwijk, je buurt, je gemeente. Je eigen leefgebied is de openbare ruimte waar jouw dagelijkse activiteiten plaatsvinden.
 • In stedelijke ruimten moeten ouderen zichtbaar zijn, hun capaciteiten en prestaties moeten zichtbaar zijn.
 • Ik hou van veranderingen in de stad. Veranderingen voor verbetering.
 • Er zijn voorzieningen van hoge kwaliteit nodig.
 • Stedelijke ruimte moet ouderen stimuleren om naar buiten te gaan. 
 • Hoewel ik graag ontdek wat nieuw is in de stad, vind ik het ook leuk om gewoon te zitten en het stadsleven te observeren.
 • Naar de stad gaan, wanneer het druk is, geeft sommige ouderen de indruk deel uit te maken van het stadsleven.
 • Sommige ouderen dringen niet graag door in de wereld van jongere, snellere generaties en trekken zich terug. 
 • Alle ouderen moeten visueel contact houden met de stad, door hun raam, door de ramen van het openbaar vervoer.

De volgende vragen kunnen aanzetten tot een discussie over deze citaten, uitspraken en bevindingen over ouderen in de stad: Wat hebben ze gezegd? Ben je het eens met de opmerkingen of wat is jouw mening hierover? Heb je andere ervaringen?