Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Voorbeeld 3: Vertelcafé over uiteenlopende onderwerpen

Situatie & doelgroep

In Praag kennen de vrijwilligers van Letokruh elkaar al enkele jaren, maar dankzij de Dreamlike Neighbourhood hebben ze hun gemeenschap versterkt en zijn ze bij elkaar gekomen voor nieuwe gezamenlijke activiteiten. Het project heeft onder andere een nieuw format gebracht, het zogenaamde vertelcafé: ouderen kwamen in het clubhuis bijeen om verhalen uit hun jeugd te vertellen.

Letokruh realiseerde het eerste vertelcafé als officiële start van de buurtgroep binnen het project Dreamlike Neighbourhood. Het doel was om het ijs te breken en de deelnemers aan te moedigen om op een zo natuurlijk mogelijke manier met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers werd gevraagd jeugdfoto’s mee te nemen en de verhalen erachter te presenteren. 

De emoties en herinneringen die met de foto’s samenhingen brachten de ouderen op natuurlijke wijze met elkaar in contact, braken aanvankelijke barrières af en bevorderden de communicatie. Het feit dat een van de vrijwilligers de rol van moderator op zich nam, ondersteunde de levendige uitwisseling.

Vanwege het grote succes werden de vertelcafés regelmatig gehouden over uiteenlopende onderwerpen: Samen “reisden” de deelnemers bijvoorbeeld naar verschillende delen van de wereld en deelden ze herinneringen aan reizen in de communistische tijd. In die tijd was het slechts zeer beperkt mogelijk om naar het buitenland te reizen. Maar als het iemand toch lukte, ging dat meestal gepaard met spannende verhalen en ervaringen. De uitwisseling over deze ervaringen was zeer inspirerend.

Voor Kerstmis bereidden de deelnemers een bijeenkomst voor over jeugdtradities. De groep deelde herinneringen aan bijvoorbeeld traditionele maaltijden op kerstavond, koekjesrecepten, kerstliederen en favoriete kerstcadeaus. 

Afgezien van deze vertelcafés ontmoetten de deelnemers elkaar af en toe gewoon om elkaar te ontmoeten, zonder speciaal onderwerp. Ze noemden deze bijeenkomsten “kletsen”. De deelnemers maakten zelf een afspraak, iedereen kon deelnemen zonder zich vooraf aan te melden en het onderwerp voor het “kletsen” ontstond spontaan. Deze zelf georganiseerde informele gesprekken droegen bij aan het zelfvertrouwen van de groep.

Vertelcafés zijn een leuke ijsbreker en zorgen voor nieuwe en diepere banden tussen mensen.
Foto © Letokruh