Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Verschuivende perspectieven: Van het bestuderen van de stad naar het bestuderen van zichzelf in de stad

De Sloveense Third Age University doet al minstens drie decennia onderzoek naar architectuur en stedenbouw. Tijdens het project Dreamlike Neighbourhood veranderden enkele van haar studiegroepen in Dreamlike Neighbourhood-groepen, die hun leden in staat stelden zich te richten op verschillende aspecten van het wonen van ouderen in hun wijk. De leden van deze groepen reflecteerden op zichzelf in de stad: Hoe beïnvloedt de stad/de buurt ons en hoe beïnvloeden wij de stad?

Voorbeelden van de door de buurtgroepen voorgestelde en behandelde onderwerpen: 

 • Wat is in onze ogen een dreamlike neighbourhood (wat er zou moeten/kunnen zijn)?
 • Toegankelijkheid en beschikbaarheid en spreiding van openbare toiletten. 
 • Hoe kun je van openbare toiletten plaatsen van cultuur en leren maken? Het voorbeeld van Kranj.
 • Gendergelijkheid in de stad en op oudere leeftijd.
 • Groene plekken met betrekking tot ouderen.
 • Verschillende modellen van ouder worden in de stad.
 • Betekenisvolle plaatsen die fijn ouder worden mogelijk maken. 
 • De stad vernietigen of opwaarderen? 
 • Wat als men zijn huis niet kan verlaten: wat moet er dan gebeuren?
 • Belang van buurt kapitaal (wat maakt het wonen in een buurt aangenaam en gemakkelijk?)
 • Vervoer in de stad.
 • Waarom moeten (oudere) mensen zich wel of niet verzetten tegen monofunctionele wijken en schadelijke gentrificatie van stadswijken?

Projectpartners van de Slovenian Third Age University hebben de gedachten van de groepsleden samengevat en namen die op in artikelen die verschenen in verschillende Sloveense nationale kranten, gespecialiseerde tijdschriften zoals Outsider, Bauhaus, Hiše en op de nationale TV. Bovendien werd een radioprogramma uitgezonden met medewerking van oudere studenten en leden van de buurtgroepen.