Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Maak kennis met reflectiekaarten

Een zeer aantrekkelijke manier om zinvolle gesprekken en een discussie op iemands talenten, interesses of capaciteiten op gang te brengen zijn “prikkelende vragen”. Aan de hand van beschikbare kaartensets of zelfgemaakte kaarten over sterke punten, interesses en capaciteiten wisselen mensen hun ervaringen en perspectieven uit.

De volgende voorbeelden van vragen zouden kunnen inspireren tot verhalen, reflectie en emoties:

  • De lijst van mijn sterke punten begint met….
  • Ik voel me sterk als…
  • Ik ben vooral gepassioneerd over…
  • Mijn positieve eigenschappen zijn…
  • Iedereen heeft talenten. Vijf dingen waar ik vooral goed in ben..
  • Dit is voor mij vrij gemakkelijk…

De kaarten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden: De kaarten worden open neergelegd, zodat de deelnemers een of meer kaarten kunnen kiezen om aan de orde te stellen. Of de deelnemers kiezen één kaart zonder de vragen en stellingen van tevoren te zien. In de volgende stap wisselen de deelnemers in kleine groepjes (2-3 personen) of in de hele groep hun antwoorden op de vragen uit. Ieder leest zijn kaart(en) hardop voor en beantwoordt de vragen of vult het begin van de zin aan. 

Set kaarten (zelfgemaakt of van een commerciële aanbieder). Bijv: Duits: StärkenSchatzkiste für Therapie und Beratung (Beltz Therapiekarten) von Falk Scholz, Engels: At My Best Strength Cards, Empowering Questions Cards.

De methode is ontwikkeld en getest binnen het Erasmus+ project “invisible talents” en is gepubliceerd in de “Toolbox voor organisaties”. Versies in het Engels, Nederlands, Duits, Italiaans en Litouws zijn hier beschikbaar.