Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Online Zoom vergaderingen en discussies

In Ljubljana gingen oudere leerlingen en leden van de buurtgroepen online verder met hun reguliere studies over stadstheorieën en hun eigen rol in de stad, en met de bijeenkomsten en discussies over buurten. Dit gebeurde nadat zij en hun groepsleiders getraind waren in het gebruik van Zoom en andere conferentiediensten. De groepen organiseerden ook een internationale conferentie met U3A’s in Zagreb en Frankfurt over het onderwerp stad en hun eigen onderzoeksmodel.