Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Wisselende plaatsen en onderwerpen

De buurtgroep van Letokruh verkende verschillende plekken en leerde over nieuwe ontwikkelingen in de stedelijke omgeving in Praag. Elke groepsbijeenkomst werd gerealiseerd op een andere plek in de wijk. De keuze van de locatie was gekoppeld aan een thematische inhoud. Voor sommige bijeenkomsten werden deskundigen en belanghebbenden uitgenodigd. Eerder stelden groepsbegeleiders van Letokruh plaatsen en onderwerpen voor aan de deelnemers. Na een paar bijeenkomsten kwamen de deelnemers echter zelf met ideeën voor verdere activiteiten (bijv. een rondleiding door het historische deel van de stad onder leiding van een oudere vrijwilliger) en droegen ze interessante thema’s aan.

Om een concreet voorbeeld te geven: De groep bezocht een van de hoogste en grootste commerciële gebouwen in Praag en ontmoette daarna de ontwikkelaar en architecten ervan. De deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om enkele ideeën voor de toekomstige ontwikkeling van het stadsdeel voor te stellen (bijv. ruimte voor ouderen om te sporten, meer parken en groen, een café voor ouderen of een beter navigatiesysteem). Deze ervaringen gaven hen het gevoel dat hun perspectieven relevant zijn en gehoord worden. 

Uit de feedback van de deelnemers bleek dat de opzet goed werkte en ouderen in staat stelde hun buurt te verkennen, hun mening te uiten en hun talenten en kennis in te brengen. Dit alles leidde tot een groter besef van hun eigen waarde, tot sterkere banden met elkaar en tot meer onafhankelijkheid en moed. Wij geloven dat de reis de bestemming is en dat gelegenheden om elkaar te ontmoeten en uiteenlopende onderwerpen te bespreken de sleutel zijn tot de empowerment en het functioneren van de gemeenschap op de lange termijn.