Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Technologie in het dagelijks leven - Het delen van ervaringen en zorgen in een fijne omgeving

In de Nederlandse groepen werden herhaaldelijk vragen gesteld over het gebruik van mobiele telefoons en andere technische apparaten. Het werd duidelijk dat ouderen te maken hebben met een enorme digitale kloof. 

In het dagelijks leven moeten ze digitaal communiceren: met de bank, met instanties, artsen en de apotheek, met zorgverzekeraars, op reis, over COVID-19, bestellen in een restaurant met QR-codes, digitaal winkelen enzovoorts. Veel ouderen kunnen nauwelijks bijhouden hoe snel de dingen veranderen. 

Onze ervaring leert dat het zinvol is om deze zaken in groepsverband op te pakken. Groepsbijeenkomsten kunnen gebruikt worden om nieuwe technische hulpmiddelen te leren kennen, specifieke vragen te bespreken en samen digitale vaardigheden te oefenen. Er kan gebruik worden gemaakt van de kennis en middelen van de deelnemers: Iemand is misschien bekend met een digitaal hulpmiddel, iemand anders weet misschien heel goed hoe je een ander hulpmiddel moet gebruiken. Samen kom je veel verder!

Er zijn ook veel digitale hulpmiddelen voor ouderen die minder bekend zijn. Bijvoorbeeld geheugenhulp, wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen. Of sociale robots en apps om contact te houden met anderen of die herinneren aan activiteiten gedurende de dag. We hebben gemerkt dat ouderen graag betrokken zijn bij deze ontwikkelingen en ze nuttig vinden, zolang ze aansluiten bij hun dagelijkse activiteiten en hun behoeften. Om twee concrete voorbeelden te geven:

In zorgcentrum Saffier in Den Haag Noord, wijk Benoordenhout, is een uitleenservice voor digitale hulpmiddelen gestart. Verschillende hulpmiddelen zijn aan de deelnemers van de Droomwijk buurtgroep getoond. De deelnemers hebben bijvoorbeeld een virtual reality bril kunnen ervaren en zijn in het reuzenrad op het strand van Scheveningen beland of in de wijkbus naar de bibliotheek. Onze deelnemers vonden deze ervaring zeer leerzaam en inspirerend.

Deelnemers van de Transvaalbuurtgroep kregen een tablet in bruikleen. Tijdens de Dreamlike Neighbourhood bijeenkomst oefenden ze voortdurend allerlei zaken, zoals routes plannen, openbaar vervoer nemen, informatie opzoeken.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen: technologie helpt mensen om controle te hebben over hun eigen leven. Zoals de ervaring leert, is leren van elkaar echt stimulerend!