Hulpmiddelen en activiteiten voor Dreamlike Neighbourhoods (Droomwijken)

Openbaar vertelcafé

In Oostenrijk organiseerde queraum – samen met deelnemers van de buurtgroep – een openbaar Vertelcafé in de open lucht. Dit was onderdeel van de “Dag van de Mindfulness”, georganiseerd door het initiatief Mindful 8th in het 8e district in Wenen.

Samen met de groepsdeelnemers bereidde het projectteam inspirerende vragen, citaten en kleine verhalen voor, en nodigde de bezoekers van de Dag van de Mindfulness uit om mee te doen. Het openbare Vertelcafé werd georganiseerd als een open format – iedereen die geïnteresseerd was kon stoppen en luisteren en/of gaan zitten en deelnemen aan de discussie. Op deze manier werd de “Plauderei” een openbaar evenement en bereikte het mensen in een andere wijk. 

Deelnemers van de buurtgroep faciliteerden het openbare Vertelcafé, kwamen in contact met andere mensen, deelden hun ervaringen en wisselden van gedachten over de buurt. Zoals uit de feedback blijkt, was de actieve deelname aan het publieksevenement zeer verrijkend voor de oudere deelnemers van de buurtgroep. Voor hen was het een bijzondere ervaring om naar een andere buurt dan hun eigen te gaan en hier ook actief te zijn. De deelname had ook een positief effect op de groepsdynamiek: de deelnemers organiseerden hun “reis” zelf en ontmoetten elkaar voor het eerst buiten de club.

Op de “Dag van de Mindfulness” faciliteerden projectdeelnemers een Vertelcafé en stimuleerden ze een intergenerationele uitwisseling over “droomwijken” op een levendig plein in het 8e district van Wenen.
Foto © queraum