Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Setkání s historií místních ulic

Další metodou, jak podpořit (starší) lidi ve vzájemném (lepším) poznávání, je spojit je nad tématem, které se jich týká. Slovinská univerzita třetího věku například zprostředkovala výměnu názorů na historii ulic v sousedství:

V závislosti na složení skupiny (např. zda se účastníci již znají, či nikoli) může být pro seznámení užitečné cvičení na prolomení ledů. Vzájemné krátké rozhovory ve dvojicích zahrnující některé vtipné a neškodné otázky, jako je velikost bot, koníčky nebo vytoužené cestovní cíle, mohou podpořit příjemnou výměnu.

Pro zahájení výměny informací o místní historii sdílí facilitátor fotografie, novinové články a další artefakty na ulicích a veřejných prostranstvích v okolí. Účastníci si materiály prohlédnou, vymění si názory a poté ve skupině referují o svých poznatcích.

Tato metoda podporuje poznávání nových věcí o známých ulicích a místech, výměnu vzpomínek a sdílení znalostí.

Tip: Pomáhá, pokud má facilitátor nějaké hlubší nebo odborné znalosti z oblasti podpory seniorů, aktivního stárnutí, transakční analýzy, problematiky měst apod.