Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Umění a kultura v dialogu

“Hodnoty a inspirace” jsou důležitou oblastí života, zejména s přibývajícím věkem. Hodnoty a inspiraci lze nalézt v přírodě, hudbě, náboženství, ale jistě také v umění a kultuře. Ve skupině Sousedství snů Bouwlust v Haagu byly umění a kultura inspirací pro živé výměny názorů. Zde je několik konkrétních příkladů:

  • Paul hodně cestoval – pracovně i soukromě. Vždy se zajímal o místní zvyky a sbíral umělecké předměty ze zemí celého světa. Během jednoho ze setkání Sousedství snů s sebou přivezl umělecké předměty z Afriky. Ukázal je účastníkům a ptal se, kterému z nich dávají přednost a proč. To podnítilo inspirativní rozhovory o nejrůznějších tématech spojených s těmito předměty a vneslo do skupiny nového ducha a otevřenost. Paul ocenil, že účastníci projevili zájem o jeho příběhy, a pro ostatní členy skupiny bylo přínosné poznat jiné perspektivy a vyměnit si zkušenosti.
  • Ve skupině se také projevilo velké tvůrčí nadání. Liesbeth například píše básně, zejména básně pro děti. Když některé ze svých básní velmi zaníceně recitovala, účastníci poslouchali se zatajeným dechem a s obdivem. Tento zážitek účastníky inspiroval k tomu, aby se podělili o své pocity a myšlenky o tom, co mohou básně pro lidi udělat. Bylo fascinující sledovat, kolik dalších témat účastníci díky této malé aktivitě vymysleli.
  • Ria píše a ilustruje knihy pro děti. Pravidelně si s sebou brala knihu, aby ji skupině ukázala. Ria také přinášela zkušební verze ilustrací, aby od skupiny získala zpětnou vazbu, zda se hodí k textu, nebo ne. Výměna názorů a diskuse ve skupině dodaly Rii sebedůvěru a členové skupiny měli pocit, že jejich příspěvky mají smysl.
  • Paul je vášnivý malíř. Při jedné příležitosti si Paul přinesl velký obraz býčího zápasníka. Nebyl si jím jistý, ale ve skupině se cítil dobře, když se o něj podělil a získal zpětnou vazbu. 
  • Bea a Ine pocházejí ze Surinamu a po získání nezávislosti Surinamu se přestěhovali do Nizozemska. V Surinamu Bea pracovala ve vězení a ráda o své práci tam vypráví. Spolu s vězni například vyráběla krásné látkové koberce, které jim dodávaly pocit hrdosti a sebeúcty. Bea na to byla také hrdá a o tento pocit se podělila se skupinou. Bea a Ine ukázaly skupině, jak se připravuje Roti, tradiční surinamské jídlo. Společné vaření a jídlo i rozhovor o různých kulturách lidi zvláštním způsobem propojily.

Při tvůrčích činnostech, jako je vyprávění příběhů na základě kreseb nebo recitace vlastních básní, se lidé propojovali na různých, někdy velmi osobních úrovních.
Foto © Loes Hulsebosch

Výměna informací o různých kulturách a tradičních pokrmech během společného vaření v sousedské skupině v Haagu.
Foto © Loes Hulsebosch