Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Seznamovací karty k zamyšlení

Velmi atraktivním způsobem, jak vyvolat smysluplnou konverzaci a zamyslet se nad svými talenty, zájmy nebo schopnostmi, jsou „provokující otázky“. Na základě dostupných sad karet nebo vlastnoručně vyrobených karet o silných stránkách, zájmech a schopnostech si lidé vyměňují své zkušenosti a pohledy.

Následující příklady otázek mohou být inspirací pro příběhy, úvahy a emoce:

  • Seznam mých silných stránek začíná…
  • Cítím se silný, když…
  • Jsem obzvláště zapálený pro…
  • Mé pozitivní vlastnosti jsou…
  • Každý člověk má talent. Pět věcí, ve kterých jsem obzvlášť dobrý…
  • To je pro mě docela snadné…

Karty lze použít různými způsoby: Karty jsou vyloženy lícem nahoru, takže si účastníci mohou vybrat jednu nebo více karet, které budou řešit. Nebo si účastníci vyberou jednu kartu, aniž by předem viděli otázky a výroky. V dalším kroku si účastníci vymění odpovědi na otázky buď v malých skupinách (2-3 osoby), nebo v celé skupině. Každá osoba přečte nahlas svou kartu (karty) a odpoví na otázky nebo doplní začátek věty. 

Sada karet (vlastnoručně vyrobená nebo od komerčního poskytovatele). Např: česky: SILNÉ STRÁNKY | Strength cards; anglicky: At My Best Strength Cards, Empowering Questions Cards; německy: Stärken-Schatzkiste für Therapie und Beratung (Beltz Therapiekarten) von Falk Scholz.

Metoda byla vyvinuta a testována v rámci projektu Erasmus+ „neviditelné talenty“ a je publikována v „Toolbox pro organizace“. Verze v angličtině, nizozemštině, němčině, italštině a litevštině jsou k dispozici zde: www.invisible-talents.eu.