Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Rozhovory po telefonu

V Rakousku musel být začátek Storytelling cafés odložen z důvodu konání COVID-19. Aby bylo možné zůstat v kontaktu s (potenciálními) účastníky a aktivně je zapojit, muselo queraum přemýšlet o alternativních způsobech.

Projektový tým se rozhodl zprostředkovat telefonické rozhovory a ptal se účastníků naší sousedské skupiny na jejich individuální „cestovatelské příběhy“. V podstatě se postarali o to, aby atmosféra během rozhovorů byla neformální. Bylo však připraveno několik obecných otázek na zahájení rozhovoru. Například: Na jaký zážitek z cestování rádi vzpomínáte? Jaká jsou vaše oblíbená místa nebo místa, která vám dodávají energii? Stejně jako při osobních rozhovorech jsme však rychle přecházeli od jednoho tématu k druhému. Telefonické rozhovory tak byly dobrou příležitostí, jak se s účastníky seznámit a společně se „rozehrát“ pro „Plaudereien“ (povídání).

Z příběhů vznikly krátké články, které queraum použilo v osobních Storytelling café, jakmile bylo možné se znovu osobně setkat.