Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Síťový nástroj „Dobří jeden pro druhého“

V Bouwlustu (Haag) vyzvali dva komunitní pracovníci sousedskou skupinu, aby vyzkoušela síťový nástroj „Dobří jeden pro druhého“. Tento síťový nástroj byl vyvinut pečovatelskými družstvy v Nizozemsku a týká se organizace péče a podpory v malém měřítku. 

Networkingová mapa pomáhá získat přehled o sociální síti. Pod vedením komunitních pracovníků skupina pracovala na různých tématech: 

  1. Každodenní záležitosti: domácnost/zahrada, finance, doprava, nakupování/vaření, počítače, domácí zvířata.
  2. Společenský život: družení, koníčky.
  3. Dobrá konverzace: konverzační partner
  4. Péče: lékařská

U každého tématu účastníci vyplnili jméno alespoň jednoho člověka, který je podporuje, a doplnili, co by chtěli udělat pro někoho ze své sítě. Toto cvičení vyvolalo velkou diskusi, protože pro některé účastníky bylo vyplnění formuláře náročné. 

V dalším kroku se diskutovalo o následujících otázkách:

  • Vědí lidé, které jste ve formuláři uvedli, že se na ně můžete spolehnout?
    Promluvte si s nimi a proberte, co pro sebe můžete a chcete udělat.
  • Máte na mapě prázdná místa?
    Prodiskutujte ve skupině, jak můžete posílit nebo rozšířit své sociální kontakty. 

Networking karta „Dobří pro druhé“ je skvělým nástrojem, jak se zamyslet nad svou sociální sítí a získat představu o tom, kde byste mohli začít posilovat nebo rozšiřovat svou vlastní sociální síť.