Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Příspěvky ke Dni Země

Městská část Praha 4 byla jedním z hlavních podporovatelů Letokruhu a Sousedství snů v Praze. Společně uspořádali ekologicky zaměřenou akci. Na Den Země se sousedská skupina vydala do blízkého lesa sbírat odpadky, aby zlepšila své životní prostředí. Jejich aktivita byla přínosná nejen pro životní prostředí, ale i pro ně samotné, protože vedla k povídání a vzájemnému poznávání a zároveň se zabývala klimatickými změnami, které jsou velkým společenským problémem. 

Na Den Země se účastníci v Praze věnovali komunitní práci. To prospělo nejen životnímu prostředí, ale i skupinové dynamice.
Foto © Letokruh