Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Storytelling café

Storytelling café je moderovaná skupinová konverzace, která vyzývá lidi, aby se sešli v prostředí podobném kavárně a podělili se o své příběhy a zkušenosti na určité téma, například o svém dětství, hudbě, cestování atd. Tato metoda byla navržena jako nízkoprahový a participativní nástroj pro podporu výměny názorů mezi lidmi, kteří by jinak neměli možnost sdílet své životní příběhy. Cílem je povzbudit lidi k rozhovorům a vytvořit prostor pro setkávání.

V zásadě je důležité mít na paměti, že při využití metody storytelling café se neočekává žádný výsledek ani závěr. V projektu Sousedství snů byla tato metoda použita k tomu, aby se lidé setkali, a povzbudila je k vzájemnému (lepšímu) poznávání, sdílení zkušeností, objevování společných rysů a rozvíjení pocitu sounáležitosti a společenství.

Setkání typu storytelling café mohou být organizována s účastníky všech věkových kategorií nebo mohou být věkově specifická či mezigeneračně zaměřená. V rámci projektu Sousedství snů byla setkání typu storytelling café uspořádána v klubu pro seniory ve Vídni a se skupinou starších dobrovolníků Letokruhu v Praze.

Na základě zkušeností z Prahy a Vídně bychom se s vámi rádi podělili o následující tipy a triky:

  • Abyste přilákali lidi, dobře zvolte název akce. Například v Rakousku se partneři rozhodli nazvat ji „chatování“, aby zdůraznili nezávazný a neformální charakter akce.
  • Zapojte do přípravy starší účastníky a společně se dohodněte na tématech a termínech dalších setkání, abyste posílili závaznost.
  • Příjemná atmosféra kavárny (např. s kávou a zákuskem) usnadňuje účastníkům otevřít se a zapojit se.
  • Na začátku může být užitečné probrat s účastníky některá základní “pravidla”, např. naslouchání je stejně důležité jako vyprávění. Veškeré vyprávění je dobrovolné. K vyprávění založenému na vlastní životní zkušenosti se přistupuje s uznáním, nediskutuje se o něm ani se neposuzuje.
  • Pro podporu vyprávění mohou být užitečné některé inspirativní úvodní otázky, předměty, obrázky nebo citáty. 
  • Dejte každému prostor a čas, aby mohl vyprávět své příběhy.
  • Přerušujte jen v případě nutnosti a pak citlivým způsobem (pokud jedna osoba skutečně dominuje).
  • Dovolte pocity a odbočky. 

Zajímají vás některé podrobnější zkušenosti partnerů projektu Sousedství snů? Podívejte se na tři příklady storytelling café z Vídně a Prahy:

V následujícím videu účastníci „Plauderei am Hofferplatz“ představují své „chaty“ a vyprávějí o svých zážitcích (v němčině s anglickými titulky).