Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Technologie v každodenním životě - sdílení zkušeností a obav v příjemném prostředí

V nizozemských skupinách byly opakovaně kladeny otázky týkající se používání mobilních telefonů a dalších technických zařízení. Bylo zřejmé, že starší lidé se potýkají s velkou digitální propastí. 

Téměř ve všech oblastech svého života musí komunikovat digitálně: s bankou, s úřady, lékaři a lékárnou, se zdravotními pojišťovnami, při cestování, o bezpečnosti Covid, při objednávání v restauraci pomocí QR kódů, při digitálním nakupování atd. Mnoho starších lidí jen stěží drží krok s tím, jak rychle se věci mění. 

V nizozemských skupinách byly opakovaně kladeny otázky týkající se používání mobilních telefonů a dalších technických zařízení. Bylo zřejmé, že starší lidé se potýkají s velkou digitální propastí. 

Téměř ve všech oblastech svého života musí komunikovat digitálně: s bankou, s úřady, lékaři a lékárnou, se zdravotními pojišťovnami, při cestování, o bezpečnosti Covid, při objednávání v restauraci pomocí QR kódů, při digitálním nakupování atd. Mnoho starších lidí jen stěží drží krok s tím, jak rychle se věci mění. 

Jak ukazují naše zkušenosti, má smysl se těmito otázkami zabývat ve skupinách. Skupinová setkání lze využít k seznámení se s novými technickými pomůckami, k diskusi o konkrétních otázkách a ke společnému procvičování digitálních dovedností. Lze přitom využít znalostí a zdrojů účastníků: Někdo může být obeznámen s určitým digitálním nástrojem, jiný může být velmi dobře obeznámen s tím, jak používat jiný nástroj. Společně se tak dostanete mnohem dál!

Existuje také mnoho digitálních nástrojů pro starší lidi, které jsou méně známé. Například pomoc s připomínkou, když je čas vzít si léky. Nebo sociální roboti a aplikace, které udržují kontakt s ostatními nebo které připomínají aktivity během dne. Všimli jsme si, že starší lidé se do těchto věcí rádi zapojují a považují je za užitečné, pokud odpovídají jejich každodenním činnostem a potřebám. Uvedeme dva konkrétní příklady:

V pečovatelském centru Saffier v severní části Haagu, ve čtvrti Benoordenhout, byla zahájena služba půjčování digitálních pomůcek. Účastníkům sousedské skupiny bylo předvedeno několik zdrojů a pomůcek. Účastníci si například mohli vyzkoušet brýle pro virtuální realitu a skončili v ruském kole na pláži Scheveningen nebo v okresním autobusu do knihovny. Pro naše účastníky byla tato zkušenost velmi poučná a inspirativní.

Účastníci sousedské skupiny Transvaal dostali k zapůjčení tablet. Během setkání Sousedství snů si na něm průběžně procvičovali nejrůznější věci, například plánování tras, jízdu veřejnou dopravou, vyhledávání informací.

Pokračovat v samostatném životě co nejdéle: technologie pomáhají lidem mít kontrolu nad vlastním životem. Jak ukazují zkušenosti, učit se jeden od druhého je opravdu podnětné!