Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Změna perspektivy: Od studia města ke studiu sebe sama ve městě

Slovinská Univerzita třetího věku se zabývá studiem architektury a urbanismu již nejméně tři desetiletí. Během projektu Sousedství snů se některé z jejích studijních skupin změnily na skupiny Sousedství snů, které svým členům umožnily zaměřit se na různé aspekty života starších lidí v jejich sousedství. Členové těchto skupin diskutovali o sobě ve městě: Jak na nás město / čtvrť působí a jak my působíme na město?

Příklady témat navržených a řešených sousedskými skupinami: 

 • Příklady témat navržených a řešených sousedskými skupinami: 
 • Co je v našich očích vysněná čtvrť (co by v ní mělo / mohlo být)?
 • Přítomnost a dostupnost a rozmístění veřejných toalet.
 • Jak proměnit veřejné toalety v místa kultury a vzdělávání? Příklad města Kranj.
 • Rovnost žen a mužů ve městě a ve stáří.
 • Zelené plochy s ohledem na seniory.
 • Model bezpečného stárnutí, ale také kulturní a sociální model stárnutí ve městě.
 • Systém smysluplných míst umožňujících kvalitní stárnutí v místě.
 • Ničení nebo vylepšování města?
 • Co když člověk nemůže opustit svůj domov: co je třeba udělat?
 • Význam územního kapitálu (co činí život ve čtvrti příjemným a snadným?).
 • Doprava ve městě
 • Proč by se (starší) lidé měli nebo neměli stavět proti monofunkčním čtvrtím a škodlivé gentrifikaci městských částí?

Partneři projektu ze slovinské Univerzity třetího věku shrnuli myšlenky členů skupiny a zahrnuli je do článků, které vyšly v několika slovinských celostátních novinách, odborných časopisech, jako jsou Outsider, Bauhaus, Hiše, a v celostátní televizi. Kromě toho byl za účasti starších studentů a členů sousedských skupin odvysílán rozhlasový pořad.