Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

WhatsApp skupina

Pandemie COVID-19 motivovala projektový tým Letokruhu k zavedení nových forem komunikace pro starší dobrovolníky a s nimi. Šlo o to, dát jim možnost navázat kontakt a komunikovat a vzájemně se podpořit a motivovat (také) v době odcizení a izolace.

Jakmile bylo jasné, že osobní setkání nejsou možná, založili účastníci sousedské skupiny skupinu WhatsApp. Účastníci ji přijali velmi dobře a skupinu využívali k udržování kontaktu. Také později, když se účastníci opět setkali osobně, byla skupina WhatsApp využívána k propagaci společných aktivit, sdílení textové a obrazové dokumentace ze skupinových setkání a společných výletů (např. prohlídky města s průvodcem). Účastníci si tento kanál osvojili do té míry, že si navzájem posílají přání k narozeninám, posílají si pozvánky na vlastní akce a divadelní představení a jsou sami tvůrci obsahu a moderátory skupiny. 

Projektový tým vypozoroval, že skupina může „sílit“ prostřednictvím digitálních prostředků a tento impuls využít v reálném životě k navázání užších kontaktů a společné aktivitě. Potvrzují to i zkušenosti z Haagu: jeden z účastníků posílal každý den celé skupině prostřednictvím aplikace WhatsApp inspirativní výrok a rozjasňoval tak všem začátek dne.