Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Dům identity, široký pohled na stárnutí ze všech oblastí života

Source: Figure based on Huis van de Identiteit, Houben, P. (2009). Interactief levensloopbeleid. Amsterdam: SWP.

Velmi inspirativní metodou, která byla vyzkoušena v sousedských skupinách, byl „Dům identity“. Základním principem je „široký pohled na svou situaci a své okolí“. Na to nejsme zvyklí, často se zabýváme jen malým kouskem skládačky. Výsledkem je, že nám unikají potenciálně důležité zdroje růstu a síly. Koncept definuje pět základních životních oblastí, v nichž se lidé v průběhu života rozvíjejí a stávají se tím, kým jsou. Těchto pět životních domén dohromady tvoří „dům identity“ (Petzold, Houben, 2002, 2009, Van Gennip, 2009.) Vizualizuje to následující obrázek. Jedná se o dům s pěti místnostmi.

O čem je těchto pět místností?

Tělo a mysl

Místnost „Tělo a mysl“ se zabývá tématy jako pohyb, sexualita, vzhled, svalová síla a duševní pohoda. Tělo a psychika mohou být ohroženy; je důležité udržovat fyzické a duševní zdraví. 

Příklady otázek, které si lidé mohou klást: Jím zdravě? Cvičím dostatečně? Dokážu relaxovat? Jsem spokojen se svou pamětí? Umím používat moderní média? 

Sociální kontakty

Místnost sociálních kontaktů představuje sociální síť, vztahy, v nichž lidé žijí, jako je rodina, přátelé, sousedé a skupiny. Zde si lidé kladou otázky, jako např: Cítím se někdy osamělý? Mám příjemné kontakty? Zažívám podporu? Poskytuji podporu? 

Materiální situace 

V místnosti pro materiální situaci jsou předmětem zájmu příjem, střecha nad hlavou, domov s dostatečným komfortem a bezpečné prostředí. Otázky jsou následující: Mám vhodný domov? Bydlím v pěkné čtvrti? Využívám služeb, na které mám nárok? Jsem dostatečně mobilní, abych se mohl zapojit do společnosti? 

Práce a aktivity 

Místnost pro práci a aktivity je místem, kde se začíná mluvit o věcech, které lidé podnikají. Přemýšlejte o (dobrovolné) práci, „mít co dělat“, být kreativní. Dobrým tématem je generativita (Erikson et al. 1971)1. Generativita je vůle něco vytvořit, zanechat po sobě něco, co má hodnotu pro další generace. Čím mohu přispět? Chci/potřebuji placenou práci? Je dobrovolnictví něco pro mě? Jsem tu pro své bližní, když mě potřebují, a jsou tu oni pro mě? Jak mám utvářet svou roli neformálního pečovatele: zvládnu ji ještě, nebo hrozí přetížení?

Hodnoty a inspirace

Místnost hodnot a inspirace se týká myšlenek a hodnot, které vám poskytují duchovní podporu nebo které chcete během svého života realizovat. Příklady otázek jsou: Co považuji za důležité? Z čeho čerpám smysl? Inspiruje mě ještě náboženství? Co vidím, když se ohlédnu za svým životem? Baví mě umění a snad ho i aktivně praktikuji? 

Dobrý rozhovor o „účasti a smyslu“ se dotýká všech oblastí života.

Ve všech těchto oblastech si účastníci dialogu mohou klást otázky:

  • Jak se mi daří? 
  • Ve které oblasti se cítím silný/á? 
  • Ve které oblasti (oblastech) se mohu něco naučit? Mohu investovat a růst?
  • Ve které místnosti (místnostech) musím přijmout ztrátu?
  • Ve které místnosti (místnostech) bych měl upravit své ambice a dopřát si více odpočinku?

Neuzavírejte se v jedné místnosti.

Lidé, kteří pociťují deficit v jedné z těchto místností, někdy dlouho hledají zlepšení v téže místnosti. Uzavírají se v jedné místnosti. Diagnostikuje se nemoc a často se má za to, že ji může vyřešit pouze lékař. Někdo se stane nezaměstnaným a léta hledá – často marně – úplně stejnou práci se stejným platem. Někdo se ocitne sám a veškeré své úsilí věnuje hledání nového partnera. Takto se lidé často marně „lopotí“ a mají příliš úzký pohled na své možnosti. 

Ve skupinách Sousedství snů v Haagu inspirovala práce s Domem identity mnoho různých témat k další diskusi, např. témata jako špatné spaní, asertivita při návštěvě lékaře, aktivity v sousedství, fungování systému zdravotního pojištění, digitální posilování atd.

Metoda vybízí k hledání nových možností kolem otázky participace a významu v co nejširší míře.

V Haagu se účastníci sousedských skupin učili jeden od druhého tím, že si vyměňovali své sny a přání.
Foto © Loes Hulsebosch

1 Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen Q. Kivnick (1994) Vital Involvement in Old Age New York, London: New York, London. W.W. Norton and Company.