Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Starší lidé vyjadřují své názory, přispívají svými znalostmi a zvyšují povědomí.

18 V projektu Sousedství snů měli účastníci možnost být viděni a slyšeni, a tím zvýšit povědomí o přítomnosti a přínosu starších lidí v různých aktivitách. To lze realizovat prostřednictvím médií, na setkáních se zúčastněnými stranami, na akcích nebo ve veřejném prostoru.

Nástroje a aktivity