Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Účast na výzkumu města přátelského k seniorům

Haag se v roce 2014 připojil k síti měst přátelských ke stáří Světové zdravotnické organizace. Městský úřad pravidelně realizuje monitorovací diskuse, aby zjistil, jak starší lidé vnímají své okolí. Při každé příležitosti se zaměřuje na jinou problematiku. Nedávný monitoring se týkal tématu „bezpečnost“. 

V různých čtvrtích Haagu se konaly workshopy, které organizovala Haagská univerzita aplikovaných věd. V Transvaalu byl workshop spojen se skupinou projektu Sousedství snů v komunitním centru Mandelaplein. Sousedskou skupinu tvoří především muži s marockým migračním původem. Vzhledem k tomu, že účastníci nemluví dobře nizozemsky, byl přítomen tlumočník. 

Aby výzkumníci podpořili živou diskusi, připravili několik klíčových otázek týkajících se obecných pohledů účastníků, jejich zkušeností a možných řešení, jak zvýšit bezpečnost v sousedství. Otevřený a nízkoprahový formát povzbudil účastníky, aby se podělili o své zkušenosti a nápady. Diskutovalo se o následujících otázkách: bezpečnost doma, bezpečnost na veřejných prostranstvích a znečištění ulic. Dále účastníci předkládali také návrhy, jako jsou možnosti anonymního hlášení trestných činů a vandalismu nebo informace a školení o bezpečnostních otázkách v komunitních centrech, mešitách nebo kavárnách. Navrhovali také společné procházky se zástupci města, policie a staršími lidmi. Tímto způsobem by bylo možné diskutovat o některých problémech a možných řešeních přímo na místě. Účastníci uvedli, že by chtěli být ve čtvrti viditelní jako „pomocníci“ při udržování obyvatelnosti čtvrti, například s viditelným logem na bundě.

Workshop byl pro komunitu dobrou příležitostí, jak získat informace a zpětnou vazbu od starších lidí, ale také umožnil obci ujistit starší lidi, že na jejich názoru záleží a že si ho váží.