Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Vzájemné učení

V Lublani převládaly v sousedské skupině metody dialogu a dialogického učení, jakož i vzájemného učení v rámci studijních kroužků. Na každém sezení byl dialog podněcován článkem, videem nebo televizní talk show, výstavou, diskusí o aktuálních událostech nebo badatelským učením. Členové skupin navrhovali a vybírali témata, která je zajímala. Vybíraly se články z novin a odborných místních časopisů o nových projektech města, rekonstrukčních pracích nebo plánech do budoucna. Čtení o nových městských projektech vedlo například k mnoha kontroverzním názorům a živým diskusím. Výsledky diskusí byly shrnuty v písemné podobě a předány široké veřejnosti.

Vzájemné učení. Lublaň jejich očima a znalostmi: Sousedské skupiny se začaly učit o urbanismu svých čtvrtí, o současném vývoji v nich a také o zúčastněných stranách odpovědných za koncepci veřejného prostoru. D. „učí“ své kolegy ze skupiny.
Foto © Meta Kutin