Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Příklad 1: Storytelling café o cestování

Prostředí & cílová skupina

Ve Vídni bylo uspořádáno storytelling café s názvem „Plauderei“ („povídání“) se staršími lidmi, kteří jsou pravidelnými návštěvníky klubu pro seniory. Jelikož byl klub poměrně nový, účastníci se navzájem příliš neznali. 

Příprava

Do přípravy chatování jsme aktivně zapojili starší lidi a některé účastníky jsme předem požádali, aby nám po telefonu vyprávěli svůj „příběh z cest“ ( viz také Telefonické rozhovory). Při společném postupu byly jejich jednotlivé příběhy shrnuty do krátkých článků a nahlas přečteny na „Plauderei“.

Prolomení ledů

Aby se účastníci „naladili“ na téma a mohli začít vyprávět, byly kolem stolu rozdány citáty na téma cestování a obrázky. Účastníci byli vyzváni, aby si vybrali citáty nebo obrázky, které jim připomínají jejich zážitky z cestování nebo které je oslovily.

Na internetu je poměrně snadné najít citáty na téma cestování. Zde uvádíme jen několik příkladů:

„Cestování zabíjí předsudky.“

– Mark Twain

„Nejlepší vzdělání najde chytrý člověk na cestách.“

– Mark Twain

„Kdyby byly celý rok prázdniny, bylo by potěšení stejně nudné jako práce.“

– William Shakespeare

Fáze vyprávění

Na základě těchto podnětů si účastníci začali vyměňovat své zkušenosti, oblíbené destinace, cestovní preference atd. Moderátoři vedli konverzaci a kladli doplňující otázky, aby oživili skupinovou diskusi. Rychle se ukázalo, že v každém tématu je „celý svět“. Počínaje tématem cestování jsme rychle přešli k tématu „carpe diem – správné využití dne a času (života)“, k jednání s cizími kulturami atd. 

Někteří účastníci nechtěli sami předčítat své osobní příběhy z cest (ty jsme shromáždili během telefonických rozhovorů), a tak jsme souhlasili, že je přečteme za ně, což ostatní účastníci přijali velmi pozitivně. Ostatní účastníci cestovatelské příběhy velmi ocenili (potlesk, slova uznání) a byli na ně viditelně hrdí.

Závěry & udržitelnost v klubu

Na znamení konce facilitované části setkání zazněla vhodná píseň. Aby se výsledky Storytelling café dostaly do povědomí ostatních návštěvníků klubu, vytvořili účastníci plakát s materiály a citáty z „Plauderei“ („povídání“). V klubu byly umístěny kartičky s inspirativními otázkami o cestování, které měly podpořit další povídání (viz pomůcka Storybox).

Několik příkladů inspirativních otázek:

  • Na který výlet nebo dovolenou vzpomínám nejraději a proč?
  • Jak cestování změnilo můj pohled na svět?
  • Jak mě mé cesty a výlety formovaly osobně?
  • Cestuji někdy (také) ve své hlavě? Pokud ano, kam mě tyto cesty zavedou?
  • Co v mém nejbližším okolí stojí za návštěvu?
  • Jaký význam má pro mě cestování nebo výlety v současnosti?

Během pravidelných „rozhovorů“ o různých tématech ve Vídni účastníci odhalovali společné i odlišné pohledy, ukazovali své talenty a zájmy nebo se lépe seznamovali s ostatními novými a překvapivými způsoby.
Foto © queraum