Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Diskuse s architekty, urbanisty a dalšími odborníky

Sousedská skupina Bouwlust v Haagu přispěla svými názory a nápady k projektu rozvoje města v jejich čtvrti. Domy v poválečné čtvrti Haag Jihozápad na okraji města naléhavě potřebují rekonstrukci. Některé domy budou renovovány, ale mnohé budou také zbourány a nahrazeny novostavbami. Nahrazen bude také velký dům s pečovatelskou službou vedle centra setkávání na Randveenu v Bouwlustu. 

Obec uspořádala konzultační schůzky, na kterých informovala lidi o jednotlivých fázích projektu. Protože se však tato setkání konala ve večerních hodinách, téměř nikdo ze starších lidí se jich nezúčastnil. Starší lidé se obávali, že jejich hlas nebude vyslyšen. 

Z tohoto důvodu skupina projektu Sousedství snů pozvala na jedno ze svých skupinových setkání politické úředníky a projektové manažery z obce a bytového podniku. 

Před setkáním byly společně definovány rámcové podmínky. Výměna názorů byla naplánována jako otevřená skupinová diskuse. Bylo dohodnuto, že se nebude konat žádná přednáška s diapozitivy v PowerPointu apod. Vedoucí projektů byli požádáni, aby do skupiny přišli s otevřenou myslí a s úmyslem učit se od starších lidí. 

Projektoví manažeři přinesli na schůzku výtisky plánů a vysvětlili je účastníkům. Ti měli možnost vyjádřit svůj pohled na věc a poskytnout zpětnou vazbu. Diskutovalo se mimo jiné o otázkách „bezpečnosti“ a „přístupnosti“. Účastníci se například domnívali, že plánované polopodzemní parkoviště není přátelské k věku ani bezpečné. Dále účastníci předložili návrhy týkající se plánování zařízení, jako je zdravotní středisko, školka a jídelna. Ty byly plánovány na vnější straně bytového domu se vstupem z hlavní ulice. Účastníci uvedli, že by je raději viděli uvnitř, směrem do sousedství. Z jejich pohledu by to poskytlo větší pocit sousedství, bezpečnosti a snadného používání. Tento přístup byl pro pracovníky projektu zcela nový. Ukázalo se, že uvažují spíše z hlediska finanční proveditelnosti než z hlediska empatického prostředí pro život obyvatel. 

Setkání bylo příkladem toho, jak lze zlepšit dialog mezi obcí a obyvateli. V menší skupině se téměř každý cítí bezpečně, když poskytne svůj příspěvek a je vyslyšen. Projektoví manažeři přišli za obyvateli, nikoliv naopak, a obyvatelé dostali prostor.