Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Změna míst a témat

Sousedská skupina Letokruhu prozkoumala různá místa a seznámila se s novinkami v městském prostředí v Praze. Každé setkání skupiny bylo realizováno na jiném místě v sousedství. Výběr místa byl spojen s tematickým obsahem. Na některá setkání byli pozváni odborníci a zúčastněné strany. Zpočátku facilitátoři skupiny Letokruh navrhovali účastníkům místa a témata. Po několika setkáních však účastníci sami přišli s nápady na další aktivity (např. prohlídka historické části města pod vedením staršího dobrovolníka) a přispěli tematickými vstupy.

Uveďme konkrétní příklad: Skupina navštívila jednu z nejvyšších a největších komerčních budov v Praze a následně se setkala s jejím developerem a architekty. Účastníci využili příležitosti a navrhli některé nápady pro budoucí rozvoj městské části (např. prostor pro sportování starších lidí, více parků a zeleně, kavárnu pro starší lidi nebo lepší navigační systém). Tyto zkušenosti jim daly pocit, že jejich názory jsou relevantní a vyslyšené. 

Zpětná vazba účastníků ukázala, že tento formát fungoval dobře a umožnil starším lidem prozkoumat svou čtvrť, vyjádřit svůj pohled na věc a vnést do ní svůj talent a znalosti. To vše vedlo k většímu uvědomění si vlastní hodnoty, k posílení vzájemných vazeb a k větší samostatnosti a odvaze. Jsme přesvědčeni, že cesta je cíl a že příležitosti k setkávání a diskusi o různých tématech jsou klíčem k posílení a dlouhodobému fungování komunity.