Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Úvod: Online sada zdrojů

Naše online sada zdrojů představuje nástroje a aktivity, vyvinuté a testované společně se staršími účastníky projektu Sousedství snů v rámci programu Erasmus+. Podíleli se na nich všichni partneři.

Cílem těchto aktivit je

  • sbližovat (starší) lidi
  • podpořit účastníky, aby do projektu vneslisvé nápady a pohledy na věc
  • motivovat je k (znovu)objevování svého okolí
  • inspirovat je ke smysluplnému propojení a
  • umožnit jim zahájit nové aktivity založené najejich zájmech a účastnit se jich.
Chcete se dozvědět více o této sbírce online metod?

Rámec: Myšlenka Sousedství snů

Projekt Sousedství snů byl zaměřen na zprostředkování a podporu sousedských skupin starších a velmi starých lidí. V těchto skupinách se účastníci pravidelně scházejí a vzájemně se podporují při (znovu)objevování a vnášení svých nápadů a talentů. Navzájem navazují smysluplné kontakty, posilují se a aktivně přispívají k rozvoji skupiny a místní komunity.

Záměrem bylo buď podpořit starší lidi při zakládání nových skupin, nebo spolupracovat se stávajícími skupinami, které chtěly začlenit nové přístupy a nápady a/nebo nové cílové skupiny. Budování komunity bylo podporováno společnými aktivitami, ale vždy vycházelo z perspektivy a přání samotných starších lidí. Shromáždili jsme, dále rozvíjeli a testovali mnoho metod a nástrojů („aktivit“), které pomáhají sbližovat lidi a rozvíjet pocit sounáležitosti.

Projekt Dreamlike Neighbourhood v rámci programu Erasmus+ byl realizován ve čtyřech různých zemích (Rakousko, Česká republika, Slovinsko a Nizozemsko) a ve velmi odlišných podmínkách. Více informací o podmínkách a zkušenostech získaných v sousedských skupinách je shrnuto v naší příručce Dreamlike Neighbourhood.

Naše příručka je k dispozici v angličtině, němčině, slovinštině, holandštině a češtině na webových stránkách projektu Dreamlike Neighbourhood.